Báo giá tổng đài PANASONIC - BAO CHAU TELECOM | Bảo Châu Telecom

Báo giá tổng đài PANASONIC

MÃ HIỆU DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT XỨ

ĐƠN GIÁ

(CHƯA CÓ VAT)

ĐƠN VỊ

KX-TES824

3CO - 8Ext

Tổng đài PANASONIC KX-TES824 - 03 trung kế và 08 thuê bao

(Khả năng mở rộng tối đa: 08 trung kế - 24 thuê bao)

Panasonic
Việt Nam/Malaysia

4.134.000 VND

KX-TES824

3CO - 16Ext

Tổng đài PANASONIC KX-TES824 - 03 trung kế và 16 thuê bao
Bao gồm:
 - 01 khung chính KX-TES824, có sẵn 03 trung kế - 08 thuê bao
 - 01 Card KX-TE82474 mở rộng 08 thuê bao

Panasonic

Việt Nam/Malaysia

6.762.800 VND

KX-TES824

5CO - 16Ext

Tổng đài PANASONIC KX-TES824 - 05 trung kế và 16 thuê bao
Bao gồm:
 - 01 khung chính KX-TES824, có sẵn 03 trung kế - 08 thuê bao
 - 01 Card KX-TE82480 mở rộng 02 trung kế - 08 thuê bao

Panasonic

Việt Nam/Malaysia

6.953.600 VND

KX-TES824

6CO - 16Ext

Tổng đài PANASONIC KX-TES824 - 06 trung kế và 16 thuê bao
Bao gồm:
 - 01 khung chính KX-TES824, có sẵn 03 trung kế - 08 thuê bao
 - 01 Card KX-TE82483 mở rộng 03 trung kế - 08 thuê bao

Panasonic

Việt Nam/Malaysia

7.271.600 VND

KX-TES824

6CO - 24Ext

Tổng đài PANASONIC KX-TES824 - 06 trung kế và 24 thuê bao
Bao gồm:
 - 01 khung chính KX-TES824, có sẵn 03 trung kế - 08 thuê bao
 - 01 Card KX-TE82483 mở rộng 03 trung kế - 08 thuê bao
 - 01 Card KX-TE82474 mở rộng 08 thuê bao

Panasonic

Việt Nam/Malaysia

9.730.800 VND

KX-TES824

8CO - 24Ext

Tổng đài PANASONIC KX-TES824 - 08 trung kế và 24 thuê bao
Bao gồm:
 - 01 khung chính KX-TES824, có sẵn 03 trung kế - 08 thuê bao
 - 01 Card KX-TE82483 mở rộng 03 trung kế - 08 thuê bao
 - 01 Card KX-TE82480 mở rộng 02 trung kế - 08 thuê bao

Panasonic

Việt Nam/Malaysia

9.942.800 VND

 Chúng tôi ở đây

 Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Châu

 LK 201 Khu Cộng Đồng – P. La Khê – Q. Hà Đông -  Hà Nội

 Số điện thoại: 0968652588 – 0965883266 – 0917908563

 Facebook:https://www.facebook.com/ctybaochau
 
Email: vienthongbaochau@gmail.com.           

 Webside : https://vienthongbaochau.com.vn

 

0968.652.588