Treo - Néo Cáp Quang khoảng vượt 100 , 150 ,200 ,300 ,400 , 500 ,700m | Bảo Châu Telecom
0968.652.588