Chính sách thanh toán | Bảo Châu Telecom

Chính sách thanh toán

Để bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an  toàn cho quý khách hàng Công ty chúng tôi chỉ nhận thanh toán thông qua các tài khoản được liệt kê sau đây:

1. Tài khoản Công ty:

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bảo Châu

- Số tài khoản: 555566999999 - Ngân hàng Quân Đội MB Bank chi nhánh Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Tài khoản cá nhân:

Ông: Lê Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bảo Châu

- Số tài khoản: 228668668888 - Ngân hàng Quân Đội MB Bank chi nhánh Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

0968.652.588