Măng Xông Quang ( Măng xông nằm ngang , chôn ngầm ) | Bảo Châu Telecom
0968.652.588