Cáp Quang ( treo, luồn cống, chôn trực, tiếp ) | Bảo Châu Telecom
0968.652.588