Tủ Hộp Điện Thoại ( Hộp 10 đôi, 20 đôi...100 đôi . Tủ tập trung 150 đôi , 200 đôi... 1200 đôi. | Bảo Châu Telecom
0968.652.588