Bộ Chuyển Đổi Quang Điện ( Các loại 10/100 ,10/100/1000 Multimode - Singlemode | Bảo Châu Telecom
0968.652.588