Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C1KS | Bảo Châu Telecom

 Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C1KS

Còn hàng

Liên hệ
 BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK ONLINE EXTERNAL 1 PHA VÀO - 1 PHA RA  
 
 

 

 
   
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C1KS C1KS
 
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C1KS
Giá: 7.900.000 VNĐ
 
 
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C2KS C2KS
 
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C2KS
Giá: 17.000.000 VNĐ
 
 
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C3KS C3KS
 
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C3KS
Giá: 23.650.000 VNĐ
 
 
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C6KS C6KS
 
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C6KS
Giá: 51.700.000 VNĐ
 
 
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C10KS C10KS
 
Bộ lưu điện SANTAK TRUE ONLINE C10KS
Giá: 80.500.000 VNĐ
 
 
Bộ lưu điện SANTAK SANTAK ONLINE C3KSE C3KSE
 
Bộ lưu điện SANTAK SANTAK ONLINE C3KSE
Giá: 23.600.000 VNĐ
 
 
Bộ lưu điện SANTAK SANTAK ONLINE C6KSE C6KSE
 
Bộ lưu điện SANTAK SANTAK ONLINE C6KSE
Giá: 46.500.000 VNĐ
 
 
Bộ lưu điện SANTAK online C10KSE
 
Bộ lưu điện SANTAK online C10KSE
Giá: 73.800.000 VNĐ
 
 
 
 
   

 

 

 Chúng tôi ở đây

 Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Châu

VP Giao dịch  : 526 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội

 Số điện thoại: 0968652588 – 0965883266 – 02485886899

 Facebook:https://www.facebook.com/ctybaochau
 
Email: vienthongbaochau@gmail.com.           

 Webside : https://vienthongbaochau.com.vn

 

 

 

 

 

0968.652.588