Cáp điện thoại 300 đôi Cống , Treo | Bảo Châu Telecom
0968.652.588