Cáp điện thoại ngoài trời (treo) | Bảo Châu Telecom
0968.652.588