Dây điện thoại 1 đôi | Bảo Châu Telecom
0968.652.588