Dây hàn nối quang Pictail FC, SC,LC, ST | Bảo Châu Telecom
0968.652.588