Ghi Kéo Cáp Quang Loại 100m , 150 m, 200m ( 9mm, 11mm) | Bảo Châu Telecom

Ghi kéo cáp quang ngầm loại 100 mét ,150m,200m.

0968.652.588