Hộp cáp đấu dây điện thoại 10đôi, 20đôi, 30đôi, 40đôi,50đôi, 60đôi,70đ | Bảo Châu Telecom

Hộp cáp đấu dây điện thoại 10đôi, 20đôi, 30đôi, 40đôi,50đôi, 60đôi,70đôi,80đôi, 100đôi,150đôi

0968.652.588