Hộp phối quang ODF treo ngoài trời 12 FO - 24 FO - 48 FO - 72 FO -96FO | Bảo Châu Telecom
0968.652.588