Mặt ổ cắm mang , thoại AMP | Bảo Châu Telecom
0968.652.588