Tủ đấu dây cáp điện thoại PK 200đôi, 300đôi ,400đôi,600đôi ...1200đôi | Bảo Châu Telecom

Tủ đấu dây cáp điện thoại PK 200đôi, 300đôi ,400đôi,600đôi ...1200đôi

0968.652.588