CHUỖI NÉO CÁP QUANG , BỘ ĐỠ CÁP QUANG

CHUỖI  NÉO CÁP QUANG , BỘ ĐỠ CÁP QUANG

Bộ treo néo cáp  quang là thiết bị vô cùng quan trọng khi triển khai các dự án kéo cáp quang khoảng vượt ADSS hoặc cáp quang điện lực OPGW, bộ có tác dụng néo giữ sợi cáp quang hay để chuyển hướng tuyến cáp quang tại những đoạn gấp khúc, bộ néo cáp quang có các loại néo 1 hướng, néo cáp 2 hướng tùy theo từng vị trí lắp đặt. Néo cáp quang được phân chia tùy theo chủng loại cáp quang ADSS nên có các loại néo cáp khoảng vượt 100, néo cáp khoảng vượt 200, đến néo cáp khoảng vượt 500 hay 900.

Trong quá trình thi công, việc tính toán được các phụ kiện đi kèm trong quá trình néo cáp giúp cho khách hàng tránh trường hợp việc thiếu vật tư trong quá trình thi công giúp tiết kiệm được chi phí lẫn thời gian tiến độ. Công ty Bảo Châu xin chia sẻ với quý vị một vài cách tính toán phụ kiện khi thi công kéo cáp.

Cách tính này áp dụng cho một cuộn cáp có chiều dài 3000m

1.Cáp quang treo 12-24 sợi hình số 8:

Phụ kiện sử dụng để treo cáp 8F bao gồm:

+ bộ gông G3: dùng để bắt vào cột treo cáp và giữ bộ kẹp cáp hai rãnh ba lỗ

+ Bulong xuyên tâm: Có tác dụng xuyên qua cột treo cáp và giữ bộ kẹp cáp hai rãnh ba lỗ (khi dùng Bulong xuyên tâm thì không dùng thêm Gông G3 hoặc ngược lại)

+ bộ kẹp cáp hai rãnh ba lỗ:  dùng để gắn vào bộ Gông G3 hay bulong xuyên tâm để bắt vào dây rường của cáp để giữ cáp treo một cách cố định.

Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp khoảng 3000 m sẽ có 60 khoảng vượt 50m tương đương với 61 cột, với số lượng phụ kiện treo cáp được phân bổ như sau :

+ Bulong xuyên tâm + Gông G3 = 61 bộ (tùy thuộc vào việc khảo sát tuyến thực tế mà các đơn vị khảo sát sẽ đưa ra tỷ lệ sử dụng giữa Gông G3 và Bu long xuyên tâm)

+ Kẹp cáp hai rãnh ba lỗ = 61 bộ

2.Cáp quang treo ADSS 12-24 khoảng vượt 100m:

Phụ kiện sử để treo cáp ADSS KV100 bao gồm:

bộ treo : dùng để giữ và đỡ cáp tại mỗi cột

bộ néo : dùng để chuyển hướng dây cáp khi đổi hướng tuyến triển khai

+ bộ gông G0:  dùng để gắn lên cột treo cáp để có vị trí bắt bộ treo hoặc bộ néo

Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp có độ dài 3000m sẽ có 30 khoảng vượt 100m tương đương với 31 cột , với số lượng phụ kiện treo cáp được tính như sau:

+ Bộ néo KV100  =  8 bộ

+ Bộ treo  KV100 = 23 bộ

+ Gông G0 = Bộ treo + Néo = 23 +8 =31 bộ

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai cáp ADSS KV100 có một số tuyến cột sẽ có các khoảng vượt khác 100m của cáp dẫn đến cách tính phụ kiện lúc này sẽ thay đổi:

Đối với khoảng vượt 70m:

Số lượng gông G0 = 43 bộ

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 1.387 = 43 bộ

Đối với khoảng vượt 80m:

Số lượng gông G0 = 38 bộ

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 1.225 = 38 bộ

Đối với khoảng vượt 90m:

Số lượng gông G0 = 34 bộ

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 1.096 = 34 bộ

Đối với khoảng vượt 110m:

Số lượng gông G0 = 28 bộ

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 0.903 = 28 bộ

Đối với khoảng vượt 120m:

Số lượng gông G0 = 25bộ

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 0.806 = 25 bộ

Số lượng cụ thể bộ treo hoặc néo tại khoảng vượt còn tùy theo địa hình khảo sát thực tế, từ đó đơn vị khảo sát sẽ đưa ra tỷ lệ quy đổi phù hợp nhất.

3.Cáp quang treo ADSS 12-24 sợi với khoảng vượt 150m:

Phụ kiện dùng để treo cáp ADSS KV150 bao gồm:

+ Bộ treo : dùng để giữ và đỡ cáp tại mỗi cột

+ Bộ néo : dùng để chuyển hướng dây cáp khi đổi hướng tuyến triển khai

+ bộ gông G0:  dùng để gắn lên cột treo cáp để có vị trí bắt bộ treo hoặc bộ néo

Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp có chiều dài 3000 m sẽ có 20 khoảng vượt 150 m tương ứng với 21 cột , với số lượng phụ kiện treo cáp như sau :

+ bộ néo KV150  =  7 bộ

+ bộ treo KV150 = 14 bộ

+ Gông G0 = Bộ treo + Néo = 14 +7 =21 bộ

Đối với các tuyến có khoảng vượt không theo chuẩn 150m vẫn dùng cáp ADSS khoảng vượt 150m, cách tính phụ kiện được tính như sau:

  • Đối với khoảng vượt 130m:

Số lượng gông G0 = 25 bộ                                                

Số lượng treo + néo = 21 bộ x 1.15 = 25 bộ

  • Đối với khoảng vượt 140m:

Số lượng gông G0 = 22 bộ

Số lượng treo + néo = 21 bộ x 1.1 = 22 bộ

  • Đối với khoảng vượt 160m:

Số lượngg ông G0 = 19 bộ

Số lượng treo + néo = 21 bộ x 0.95 = 19 bộ

Số lượng cụ thể treo hoặc néo tại khoảng vượt trên tùy thuộc vào việc kkhảo sát địa hình trên thực tế, từ đó đơn vị khảo sát sẽ đưa ra tỷ lệ phù hợp nhất.

4.Cáp quang treo ADSS 12-24 sợi khoảng vượt 200m:

Phụ kiện dùng để treo cáp ADSS KV200 bao gồm:

+ Bộ treo : dùng để giữ và đỡ cáp tại mỗi cột

+ Bộ néo : dùng để chuyển hướng dây cáp khi đổi hướng tuyến triển khai

+ bộ gông G0:  dùng để gắn lên cột treo cáp để có vị trí bắt bộ treo hoặc bộ néo

+ Bộ chống rung: dùng cho các loại cáp có khoảng vượt từ 200m trở lên để giảm thiểu tối đa sự dao động của cáp khi chịu lực tác động gây rung cáp, giữ cho cáp treo có được sự ổn định cao. Tại một vị trí cột có một bộ chống rung gồm hai sợi chống rung đi về hai hướng.

Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp có độ 3000 m sẽ có 15 khoảng vượt 200m tương ứng 16 cột , với số lượng phụ kiện treo cáp được tính như sau :

+ Bộ néo KV200  =  6 bộ

+ Bộ treo KV200 = 10 bộ

+ Gông G0 = Bộ treo + Néo = 10 +6 =16 bộ

+ Chống rung = Gông G0 = 16 bộ

Đối với các tuyến có khoảng vượt không theo chuẩn 200 m vẫn dùng cáp ADSS khoảng vượt 200m, cách tính phụ kiện như sau:

Đối với khoảng vượt 170m:Số lượng gông G0 = 18 bộ

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 1.125 = 18 bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 18 bộ

Đối với khoảng vượt 180m:

Số lượng gông G0 = 17 bộ

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 1.0625 = 17 bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 17 bộ

Đối với khoảng vượt 190m:

Số lượng gông G0 = 16 bộ

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 1 = 16 bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 16 bộ

Đối với khoảng vượt 210m:

Số lượng gông G0 = 15 bộ

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 0.937 = 15 bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 15 bộ

Đối với khoảng vượt 220m:

Số lượng gông G0 = 14bộ

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 0.875 = 14 bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 14 bộ

Số lượng cụ thể treo hoặc néo tại khoảng vượt trên tùy theo địa hình khảo sát thực tế ,đơn vị khảo sát đưa ra tỷ lệ cho phù hợp.

5. Xin giới thiệu quý khách địa chỉ mua đảm bảo rẻ và an toàn nhất                                

Bộ treo, néo là một trong nhất thiết bị vô cùng quan trọng giúp cho toàn bộ hệ thống cáp được an toàn, bảo đảm việc truyền tải dự liệu  một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, việc tính toán và ước lượng được thiết bị và phụ kiện khi thi công hệ thống đường cáp chính xác là khâu vô cùng quang trọng trong việc đảm bảo tiến độ của toàn bộ công trình. Trên thị trường hiện nay, vì lợi nhuận trước mắt mà rất nhiều nhà cung cấp đã sử dụng những loại néo cáp không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, gây hiệu quả vô cùng nghiêm trọng đến lợi ích của quý khách hàng. Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Châu  chuyên cung cấp bộ néo cáp đầy đủ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng tốt. Đến với Viễn thông Bảo Châu  quý khách được  tư vấn về sản phẩm, thiết bị quang mạng cũng như được hưởng mức giá đảm bảo tốt nhất thị trường Việt Nam . Liên hệ ngay biết thêm thông tin về sản phẩm và được hướng dẫn đặt hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi theo địa chỉ sau: 

Để hiểu rõ hơn các sản phẩm về viễn thông đến với Bảo Châu để chiêm nghiệm giá trị chất lượng sản phẩm

 Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Châu

 VPĐD: 526 Quang Trung Hà Đông Hà Nội

Số điện thoại: 0968652588 – 0965883266  - 02485886899

 Facebook:https://www.facebook.com/ctybaochau
 Email: vienthongbaochau@gmail.com.           

 Webside : https://vienthongbaochau.com.vn

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận