Phát triển công nghệ cáp quang

Phát triển công nghệ cáp quang

Cáp quang đang phát triển theo hướng diện tích hiệu quả lớn và tổn thất cực thấp. Theo suy đoán theo lưu lượng sử dụng mạng hiện tại, 400 G trong 5 đến 10 năm tới sẽ là một tỷ lệ thống trị, chủ yếu được sử dụng trong các kịch bản như xương sống mạng và trung tâm dữ liệu, xây dựng 400 G là một xu hướng lớn, ITU-T vào tháng Chín này năm dự kiến sẽ phát hành g.654 loại sợi quang mới, unicom đã thực hiện kiểm tra mạng 400 G bây giờ.

Thanh đúc sẵn là phần cốt lõi của sản xuất sợi, với lợi nhuận chiếm gần 70%. Hiện nay, công nghệ sản xuất tương ứng đã được làm chủ ở Trung Quốc, và năng lực sản xuất của thanh đúc sẵn ở Trung Quốc là hơn 7000 tấn, về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu.

Nguyên liệu, phá vỡ trong nước gecmani tetrachloride silic, giữ tình hình độc quyền quốc tế, giảm chi phí, nhưng ống cơ sở cốt lõi vẫn còn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, lợi nhuận tổng công ty trong nước ở một mức độ nào đó, bị hạn chế.

Bộ Thương mại tiến hành ba lần thuế chống bán phá giá quy mô lớn vào năm 2004, năm 2011 và năm 2015, từ sợi quang tới thanh đúc sẵn, và các nhà sản xuất trong nước đã có chính sách bảo vệ. Có một đánh giá về các biện pháp chống bán phá giá trong năm 2011, và có một quan điểm trong ngành rằng khả năng cao sẽ tiếp tục hiệp định chống bán phá giá.

So với các nước phát triển, mạng lưới của Trung Quốc vẫn còn rất nhiều không gian tăng tốc. Với sự phát triển của Internet, tốc độ dòng chảy cao hơn tốc độ của luật Moore, và hội đồng nhà nước thường đưa ra mục tiêu xây dựng băng thông rộng.

Ánh sáng chính tám tám chiều dọc tám tiêu chuẩn đường trục cáp quang nhu cầu thay thế, cáp quang với nhu cầu nhà, yêu cầu tốc độ mạng và nhu cầu trong tương lai cho 400 g xây dựng bốn phần, bao gồm thay thế xương sống và sợi quang học đến không gian thị trường nhà của hơn 20 tỷ đồng. Nhu cầu tiếp tục tăng, các nhà sản xuất trong nước có công suất sử dụng cao, và hai năm tới dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá.

Để hiểu rõ hơn các sản phẩm về viễn thông đến với Bảo Châu để chiêm nghiệm giá trị chất lượng sản phẩm

 Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Châu

 VPĐD: 526 Quang Trung Hà Đông Hà Nội

Số điện thoại: 0968652588 – 0965883266  - 02485886899

 Facebook:https://www.facebook.com/ctybaochau
 Email: vienthongbaochau@gmail.com.           

 Webside : https://vienthongbaochau.com.vn

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận